Ana Sayfa    Türkçe    English   
Karbon Teknik

E-Bülten

E-Bülten almak, kampanya ve size özel fırsatlarımızdan tam zamanında haberdar olmak için, lütfen e-posta adresinizi sistemimize ekleyinizKullanıcı Girişi

E-Mail


Şifre

Şifremi Unutum / Yeni Üye Kaydı


Bizi arayabilmeniz için, bilgisayarınıza bağlı kulaklık ve mikrofon açık konumda olmalıdır. Lütfen görüşme öncesinde mikrofon ve kulaklık bağlantılarınızın takılı ve aktif olduğundan emin olunuz.
Bu uygulamayı kullanabilmek için, bilgisayarınızda JAVA programları yüklü ve güncel olmalıdır.

EĞİTİM PROGRAMLARI

EĞİTİM ORGANİZASYONLARININ AMACI
Otomotiv ana ve yan sanayinin son yıllarda kaydetmiş olduğu müthiş teknolojik gelişim, bu sektörde çalışan iş gücünün daimi bir bilgi güncellemesi içerisinde tutulmasını zorunlu kılıyor. Araç üretim teknolojilerindeki entegre sistemlerin günden güne yaygınlaşması, özellikle üretim ve satış proseslerinde çalışanlar açısından, bu sistemlerin dahil ve bağlantılı olduğu diğer birimlere dair güncel bilgi edinimi ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Pek çok firma bilgi edinim ve paylaşımını sistematik hale getirmek için kendi eğitim birimlerini kurmuş bulunuyor.
Geleceğin “geldiği” günümüzde, otomotiv ana ve yan sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin üretim, satış ve satış sonrası birimlerine eğitim desteği sağlamak, hedefi bir basamak yükselterek markaların nihai kullanıcıları üzerinde de farkındalık ve marka sadakati yaratmak amacıyla yepyeni bir oluşumun temelleri atıldı. “Otomotiv Akademi Eğitim Programı” çatısı altında bir araya gelen üç sektör duayeni, toplamda bir asırı deviren sektörel bilgi ve deneyimlerini birinci ağızdan sektör mensupları ve nihai tüketiciler ile paylaşacaklar.

KONUŞMACILAR
Pek çok süreli yayında, ulusal ve uluslararası medyada uzman teknik danışman olarak görüşlerine başvurulan Ohannes Tatonyan (Onno Usta); Türkiye’nin saygın otomotiv gazetecisi, auto motor & sport Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni ve Engine of The Year Awards Jüri Üyesi Halit Bolkan; Lucas Servis ve Bosch Otomotiv firmalarında uzun yıllar yöneticilik ve eğitim komisyonu başkanlığı yapmış olan, Carbon Clean markasını Türkiye’ye tanıtan Makine Yüksek Mühendisi Fatih Dizdar, otomotiv sanayinin saygın firmalarında uzun yıllar Servis Müdürlüğü görevi üstlenmiş ve emekliliğinden önce Bosch Otomotiv’de Teknik Eğitmen olarak çalışmış olan Makine Mühendisi (Dipl. Ing.) Yavuz Tömekçe, Otomotiv Akademi Eğitim Programı çerçevesinde bir araya geldiler.EĞİTİM SUNUMLARININ FORMATLARI
Saatlik eğitim/bilgilendirme sunumları:
Mevcut bir organizasyona entegre edilebilir ya da gün içerisinde belirli bir zaman aralığı saptanarak organize edilebilir sunumlar.
Günlük eğitim/bilgilendirme sunumları: Marka ya da model kapsamında, farklı şirket kademelerini (Örneğin üretim, satış, satış sonrası hizmetler gibi) bilgilendirme amaçlı, organizasyon dahil ya da hariç seminerler.
Dönemsel eğitim/bilgilendirme sunumları: Otomotiv ana ve yan sanayinin geneline hitap eden, uluslararası konuşmacı ve akademik bilim insanlarının katkıları ile zenginleştirilmiş, organizasyonu profesyonel partner kuruluş tarafından gerçekleştirilen seminer ve kongreler.

HEDEFLENEN EĞİTİM GRUPLARI
Araç üretici ve ithalatçılarının yetkili satış noktalarında, son tüketici ile bire bir ilişki içerisinde bulunan personeli, özellikle satışını yaptıkları Marka ve Modeller bazında eğitmek, nihai tüketicilerden gelen sorulara “ezberlenmiş broşür bilgileri” ile değil, özümsenmiş teknolojik ve pratik bilgiler çerçevesinde yanıt vermelerini sağlamak üzere hazırlanmış eğitim programlarıdır.
Bu seminerlerde amaç, öncelikle güçlü bir ticari markanın çatısı altında toplanmış personelin marka inancı ve güvenini en üst seviyeye çıkartmak, ilgili ticari markanın yüksek teknolojili ve yüksek araç içi konfor sağlayan yeniliklerini tamamıyla kavrayıp aktarabilir olmalarını sağlamaktır. Bu sayede nihai tüketicilerin marka sadakatlerini artırmak, ilgili personele dinamik ve reel bilgi donanımı sağlamak, satıcı-alıcı ilişkisinde üst düzey güven ortamı yaratmak hedeflenmektedir.

- OE ve AE ÜRETİCİLERİ
Otomotiv ana sanayi için orijinal yedek parça (montaj) ve orijinal muadili (yenileme pazarı) parça üreten kuruluşların iş verimliliğini artırmak için, ilgili işkolundaki güncel teknolojilerin, yakın gelecekteki ihtiyaçların saptanarak sunulduğu eğitim programlarıdır. İlgili işkolunda çalışanların, ürettikleri ya da geliştirdikleri ürünleri ve bu ürünlerle ilgili diğer bağlantılı parçaları/sistemleri tanımaları için, sunumlara “Sektörel Farkındalık” eğitimleri de eklenebilir.

Bu seminerlerde amaç, belirli bir işkolunda üretimin çeşitli evrelerinde çalışan kişilerin, imal edilen ürün ya da sistemlere dair bilgilerini, dolayısıyla farkındalıklarını artırmak, böylece üretim verimliliği ve ürün geliştirme konularında çalışanlara vizyon kazandırmaktır.

- SERVİS EKİPMANI/CİHAZI ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARI
Otomotiv sistemlerini test eden, arızaları teşhis eden, arıza ve aksaklıkları gideren servis ekipmanları üreten ya da ithal eden firmalara, portföylerindeki ürünler ile ilişkili araç sistemlerini tanıtmak, teknolojik unsurların cihazlardaki kullanım alanlarını güncel ve kolay anlaşılır bir dille anlatmak için hazırlanan eğitim programlarıdır.

Bu seminerlerde amaç, özellikle üretim, ürün geliştirme, satış ve satış sonrası hizmetler birimlerinde çalışan personelin araç ve ekipman teknolojilerindeki gelişim trendini güncel olarak takip etmelerini sağlamaktır. Böylece, personelin iş verimliliği ile müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.

- ARAÇ YETKİLİ SERVİSLERİ
Tüm ithal ve yerli araç markalarının yetkili servislerinde çalışan teknik personelin, ilgili markalara ilişkin en çok karşılaştıkları problemleri hızlı ve nihai biçimde çözebilmeleri için gerekli bilgilendirmelerin periyodik olarak yapıldığı eğitim programlarıdır.

Bu periyodik seminerlerde amaç, arızaların teşhis ve tamiri ile ilgilenen personelin öncelikle servis ekipman ve makinelerini doğru ve verimli biçimde kullanabilmelerini sağlamak, oluşan arızaların hangi sistemleri etkileyebileceğine ilişkin bilgilerini artırmak ve edindikleri tüm bilgileri entegre olarak kullanmalarını sağlayarak arızaya doğru ve anında müdahale eder hale gelmelerine yardımcı olmaktır.

- MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE MESLEKİ LİSANS PROGRAMLARI
Hızlı bir Ar-Ge prosesine sahip olan otomotiv ana sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli ve donanımlı eleman kaynağı sağlayan Meslek Yüksek Okulları ve Mesleki Lisans Programları’na devam eden öğrencilerin, sanayinin güncel beklentileri paralelinde en son teknolojileri takip edebilir hale gelmeleri için hazırlanan eğitim programlarıdır.
Programlar hazırlanırken, Milli Eğitim Müfredatı gözden geçirilmiş, otomotiv sanayinin beklentilerinin gerisinde kalmış konu başlıkları saptanmıştır. Bu çalışmanın ardından, ilgili okulların uzmanlık konuları çerçevesinde, saptanan bilgi açıklarını kapatacak programlar hazırlanmıştır.

Bu seminerlerde amaç, ana ve ara sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, araç teknolojilerindeki gelişmeleri yakından tanıyan, sorunlara ve dolayısıyla çözüm yollarına hakim bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

- OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİ DERNEKLERİ
Türkiye’de yaygın üyeye sahip başta OSD (Otomotiv Sanayicileri Derneği), YPG (Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği) ve TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) olmak üzere sektörel dernek ve kuruluşların üyelerine yönelik olarak hazırlanan dönemsel eğitimlerdir.

Bilgilendirme Toplantısı, Seminer, Konferans ve Kongre düzeyinde planlanıp hazırlanabilecek olan bu eğitimler ile amaç, otomotiv ana ve yan sanayinin güncel trendlerini katılımcılara aktarmak, bu sektörlerde kısa ve uzun vadede yaşanacak olası değişiklik ve gelişmeleri sektör mensupları ile eşzamanlı paylaşmaktır.

TEMEL OTOMOTİV EĞİTİMLERİNDEKİ ANA BAŞLIKLARIMIZ
1. MOTOR VE KOMPONENTLERİ
Satış Danışmanları Eğitimi:
Motorun yapısı, temel işleyiş prensipleri, motora entegre sistemler ile ilişkisi, güç üretim mantığı, tork üretim mantığı, temel motor arızaları, motor teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Motor ve entegre sistemler ile ilişkisi, temel arıza ikazları, temel sorun giderme yöntemleri, diagnostik dilini anlama, motor teknolojisindeki son yenilikler.

2. YAKIT ve ENJEKSİYON SİSTEMLERİ
Satış Danışmanları Eğitimi:
Yakıt ve yakıt besleme sistemlerinin yapısı, enjektörlerin temel işleyiş prensipleri, yakıt sistemine entegre diğer sistemler ile ilişkisi, ideal yanma bileşenleri, yanma ve emisyon ilişkisi, temel yakıt sistemi arızaları, yakıt sistemi teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Yakıt sistemi ve entegre sistemler ile ilişkisi, temel arıza ikazları, temel sorun giderme yöntemleri, diagnostik dilini anlama, yakıt sistemi teknolojisindeki son yenilikler.

3. FREN SİSTEMİ
Satış Danışmanları Eğitimi:
Frenin yapısı, temel işleyiş prensipleri, fren sistemine entegre diğer sistemler ile ilişkisi, temel frenleme mantığı, temel fren sistemi arızaları, fren teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Fren ve entegre sistemler ile ilişkisi, temel arıza belirtileri, temel sorun giderme yöntemleri, fren sistemleri teknolojisindeki son yenilikler.

4. ELEKTRİK, ELEKTRONİK SİSTEMLER
Satış Danışmanları Eğitimi:
Sistemin yapısı, temel işleyiş prensipleri, entegre diğer sistemler ile ilişkisi, temel ECU çalışma mantığı, akü seçimi ve bakımı, temel ECU ve elektrik sistem sistemi arızaları, araç elektroniğindeki teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Sistemin yapısı, diğer entegre sistemler ile ilişkisi, temel arıza belirtileri, temel sorun giderme yöntemleri, diagnostik dilini anlama, araç elektroniği teknolojisindeki son yenilikler.

5. SÜSPANSİYON SİSTEMİ
Satış Danışmanları Eğitimi:
Sistemin yapısı, temel işleyiş prensipleri, entegre diğer sistemler ile ilişkisi, temel süspansiyon sistemi çalışma mantığı, temel sistem arızaları, sistem teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Sistemin yapısı, diğer entegre sistemler ile ilişkisi, temel arıza belirtileri, temel sorun giderme yöntemleri, sistem teknolojisindeki son yenilikler.

6. TRANSMİSYON SİSTEMİ
Satış Danışmanları Eğitimi:
Sistemin yapısı, temel işleyiş prensipleri, entegre diğer sistemler ile ilişkisi, temel transmisyon sistemi çalışma mantığı, temel sistem arızaları, sistem teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Sistemin yapısı, diğer entegre sistemler ile ilişkisi, temel arıza belirtileri, temel sorun giderme yöntemleri, sistem teknolojisindeki son yenilikler.

7. EGZOZ SİSTEMİ
Satış Danışmanları Eğitimi:
Sistemin yapısı, temel işleyiş prensipleri, entegre diğer sistemler ile ilişkisi, temel süspansiyon sistemi çalışma mantığı, temel sistem arızaları, Kyoto Protokolü ve emisyon yasaları, sistem teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Sistemin yapısı, diğer entegre sistemler ile ilişkisi, temel arıza belirtileri, temel sorun giderme yöntemleri, Kyoto Protokolü ve emisyon yasaları, sistem teknolojisindeki son yenilikler.

8. AKS VE AKTARMA ELEMANLARI
Satış Danışmanları Eğitimi:
Aks ve aktarma elemanlarının yapısı, temel işleyiş prensipleri, entegre diğer sistemler ile ilişkisi, temel sistem arızaları, sistem teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Sistemin yapısı, diğer entegre sistemler ile ilişkisi, temel arıza belirtileri, temel sorun giderme yöntemleri, sistem teknolojisindeki son yenilikler.

9. GÖVDE ve KONFOR SİSTEMLERİ
Satış Danışmanları Eğitimi:
Araçların aerodinamik yapısı, araç içi ve dışı konfor üniteleri, güvenlik sistemleri ve güvenlik yasaları, iklimlendirme sistemi özellikleri, lastik seçim kriterleri, araç tasarım ve bakım teknolojisindeki son yenilikler.

Teknik Personel Eğitimi:
Metal, plastik ve cam aksamın ilişkilendirilmesi, aerodinamikte anahtar noktalar, temel tamir hataları, renk ve armoni bilgisi, iklimlendirme sistemi temizliği, araç tasarım ve bakım teknolojisindeki son yenilikler.

ÖZEL İÇERİKLİ EĞİTİM ve UYGULAMALAR
Otomotiv ana ve yan sanayinin doğrudan ya da dolaylı olarak ilgi alanı içerisinde yer alan spesifik ihtiyaçlara yanıt vermek üzere, yukarıda ana hatları ile belirtmiş olduğumuz eğitim konularımızı gereksinimleriniz doğrultusunda çeşitlendirebilir ve sunumlarımızı saha uygulamaları ile destekleyebiliriz.

Bu doğrultuda, temel eğitmen listemizi, yerli ve yabancı uzmanlarla destekleyerek, tüm özel içerikli eğitim ve uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, size özel çözümler geliştirebiliriz.

Özel içerikli eğitim ve uygulamalarımız hakkında bilgi aktarımında bulunmak için, Proje Yöneticimiz Seda Cebeci ile iletişime geçebilirsiniz.